Campus InForma externos

Numero Asunto Fecha
2023 07 12 CAMPUS AL DÍA 2023-12-07
2023 06 12 CAMPUS AL DÍA 2023-12-06
2023 04 12 CAMPUS INFORMA 2023-12-04
2023 01 12 Campus Informa Extraordinario 2023-12-01
2023 01 12 CAMPUS AL DÍA 2023-12-01
2023 30 11 CAMPUS AL DÍA 2023-11-30
2023 29 11 CAMPUS AL DÍA 2023-11-29
2023 28 11 CAMPUS AL DÍA 2023-11-28
2023 27 11 Campus Informa Extraordinario 2023-11-27
2023 27 11 CAMPUS INFORMA 2023-11-27
2023 24 11 CAMPUS AL DÍA 2023-11-24
2023 24 11 Campus Informa Extraordinario 2023-11-24
2023 23 11 CAMPUS AL DÍA 2023-11-23
2023 22 11 Campus Informa Extraordinario 2023-11-22
2023 22 11 CAMPUS AL DÍA 2023-11-22
2023 22 11 Campus Informa Extraordinario/Ruta Electoral 2023-11-22
2023 21 11 CAMPUS AL DÍA 2023-11-21
2023 20 11 CAMPUS INFORMA 2023-11-20
2023 17 11 Campus Informa Extraordinario/Ruta Electoral 2023-11-17
2023 17 11 CAMPUS AL DÍA 2023-11-17
2023 17 11 Campus Informa Extraordinario/Ruta Electoral 2023-11-17
2023 16 11 CAMPUS AL DÍA 2023-11-16
2023 16 11 Campus Informa Extraordinario/Ruta Electoral 2023-11-16
2023 15 11 Campus Informa Extraordinario/Ruta Electoral 2023-11-15
2023 15 11 Campus Informa Extraordinario/Elecciones 2023-11-15
2023 15 11 Campus Informa Extraordinario/ Ruta electoral 2023-11-15
2023 14 11 Campus Informa Extraordinario/Elecciones 2023-11-14
2023 14 11 Campus Informa Extraordinario/ Candidatos rectoría 2023-11-14
2023 11 11 Campus Informa Extraordinario/ Ruta Electoral UTP 2023-11-11
2023 10 11 CAMPUS AL DÍA 2023-11-10